อันดับ 3 : คร็อพเซอร์เคิล

posted on 03 Sep 2009 14:00 by kamonthipvar
อันดับ 3 : คร็อพเซอร์เคิล
วงกลมประหลาด รูปร่างแปลกๆหลายรูป ที่ยังคงต้องการคำตอบ


เหตุแห่งการเกิด ชาวเมืองเอฟเบอรี่คุ้นเคยกับมันดี


วงขนาดใหญ่ ยาวกว่า 200 เมตร กว้างร่วม 40 เมตร เกิดกระจัดกระจายไปทั่วทุ่งนา


นำความเสียหายปนความสงสัยให้กับเจ้าของที่นาบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก


มีทฤษฎีหลายทฤษฎีถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบคำถามของคร็อพเซอร์เคิล มันอาจเป็นข้อความ


หรือภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างมนุษย์ต่างดาว


หรืออาจเป็นแค่วงกลมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจแค่นั้นเองก็ได้

Comment

Comment:

Tweet

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile Hot! Hot!
มันต้องพิสูจน์กันต่อไป Hot!ป.ล.อย่าลืมดูเเลสุขภาพของตัวเองบ้างนะขอรับ cry double wink wink surprised smile embarrassed question question question question question