อันดับ 7 : บพระบัญญัติศักดิ์สิทธิ์

คำตอบกับการเปิดทางสู่โลกพระพุทธเจ้า การค้นคว้าทางศาสนาครั้งยิ่งใหญ่


ปริศนาศิลาจารึกที่อยู่ข้างในบพระบัญญัติ
คือ เครื่องมือติดต่อถึงองค์พระพุทธเจ้าโดยตรง


คำสอนศาสนา บทองคำ วัตถุศักดิ์สิทธิ์ ที่องค์พระศาสดาตระหนักรู้


อาจรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเปิดเผย แต่ยังไม่ใช่ในตอนนี้

 

Comment

Comment:

Tweet

การเปิดเผย เวลานั้น จะมาถึง
เมื่อโลกถึงกาลอวสาน มนุษย์ต้องการผู้กล้า
มาช่วยค้ำจุนโลก

#1 By Just In Time on 2009-09-10 14:31